Ateş Hattında Gazeteci Olmak

Film: "Haber Nöbeti"
İmre Azem, Türkiye, 2016, 36’

Katılımcılar:
Evrim Kepenek (DİHA)
Beritan İrlan (DİHA)
Tuğba Tekerek (Haber Nöbeti)

Belgeselci İmre Azem abluka şartları altında görev yapmaya çalışan gazetecilerle dayanışmak için meslektaşları tarafından başlatılan Haber Nöbeti’nin 8. grubuna dahil oldu ve 25-26 Mart 2016 tarihlerinde Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirlerinden Şerife Oruç ve Beritan İrlan ile iki gün geçirdi. Bu kısa belgesel o iki günün hikâyesi.

Haber Nöbeti, çatışmalı bölgelerde canları ve özgürlükleri pahasına çalışan meslektaşlarıyla dayanışmak amacıyla Batılı gazetecilerin gerçekleştirdiği bir eylem. Bölgede yaşanan çatışmalara devletin perspektifinden bakmayan gazeteciler bir bir tutuklanır, kurşunların hedefi olurken bir grup gazeteci “Buna sessiz kalamayız” “Gerçeğe ve mesleğimize sadece dayanışmayla sahip çıkabiliriz” diyerek yola çıktı. 3 Şubat’tan itibaren, sekiz hafta boyunca İstanbul, Ankara ve İzmir’den 68 gazeteci gruplar halinde bölgeye gitti. Başta Diyarbakır olmak üzere baskıların yoğunlaştığı il ve ilçelerde meslektaşlarıyla birlikte çalıştı, sahaya çıktı, haber yaptı. Bu süreçte meslektaşlarına dayanışma duygularını iletirken bir yandan da onların çalışma koşullarına tanıklık etti. Sonrasında yapılan yaklaşık 300 yazılı ve görsel çalışmayla hem meslektaşlarının durumunu görünür kılmaya, hem de savaşın yarattığı yıkımı belgelemeye çalıştı.