"Toto ve Kız Kardeşleri" / Panel

Panel: "Ferentari'den Sulukule'ye Roman Hakları ve Gençlik Politikaları"
Konuşmacılar:
Özlem Yalçınkaya, Açık Toplum Vakfı, Kıdemli Program Koordinatörü (Moderatör)
Hacer Foggo, Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi
Florin Botonogu, Policy Center for Roma and Minorities, Başkan
Nilay Vardar, Bianet, Gazeteci

12 Milyona yaklaşan nüfusuyla Romanlar Avrupa’nın en büyük ve en çok ayrımcılığa uğrayan etnik kimliği durumunda. Avrupa genelinde sosyo-ekonomik olarak en zor koşullarda yaşamak zorunda bırakılmaları bir yana maruz kaldıkları ırkçılık, ayrımcılık, tahammülsüzlük ve sosyal dışlanmışlık gündelik yaşamların...ın pratiği olmuş durumda.Bu zamandan ve mekandan bağımsız köklü ötekileştirmenin en savunmasız mağdurları ise çocuklar.
Alexander Nanau'nun bol ödüllü belgeseli “Toto ve Kız Kardeşleri” bu mağduriyete Ferentari’den ayna tutuyor. Ferentari, Bükreş'te Roman nüfusun ağırlıklı olarak yaşadığı ve adı uyuşturucu, fuhuş ve mafya ile özdeşleşmiş, işsizlik ve suç oranının oldukça yüksek olduğu bir bölge. Romanlar ve Azınlıklar için Politikalar Merkezi (Policy Center for Roma and Minorities - PCRM) bu bölgede gençlerin toplumsal dışlanmışlık duygusunu yenebilmek için çeşitli projeler üretiyor. Bunun güzel örneklerinden biri Toto ve ablaları için yaptıkları.
Münazara Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte filmin gösteriminin ardından “Ferentari’den Sulukule’ye Roman Hakları ve Gençlik Politikaları” başlıklı bir panel düzenleniyor. Panel “Toto ve Kız Kardeşleri” belgeseli ışığında Avrupa’nın en yaygın ayrımcılık pratiğinin en savunmasız mağdurları gençler için Ferentari ve Sulukule’den hareketle bugüne dek yapılanlar ve yarın yapılması gerekenleri tartışmaya açıyor.