Kuir Sinema Okumaları

KATILIMCILAR
Erdal Partog (SPoD, Moderatör )
Can Candan (Belgesel Yönetmeni ve Akademisyen)
Evrim Kaya (Sinema Eleştirmeni)
Erman Ata Uncu (Editör ve Haberci)

Kuir kuram arka plana alınarak yaratılan filmler günümüz sinemasında artık farklı coğrafyalarda temsil alanları bulabilmekte. Özellikle de son dönemde Türkiye’deki kuir sinema örnekleri arasında uluslararası arenada da öne çıkan eserler mevcut.
Bu bağlamda, kuir sinema kavramının seyirciyle tanıştığı yıllardan günümüze kadar gelen süreç üzerinden şekillenecek olan ‘Kuir Sinema Okumaları’ Paneli, temel olarak ‘Kuir sinema nedir?’ ‘Sinemada kuir nasıl var... olur?’ ‘Kuiri estetiğin yerine koyabilir miyiz?’ ‘Sinema kuir bağlamında nasıl okunur? gibi sorulara yanıt vermeyi hedeflemektedir.
SPoD’un Documentarist 9. İstanbul Belgesel Günleri kapsamında düzenlediği bu panel kapsamında, sinema sanatçılarının yarattığı eserlerin hangilerinin kuir olarak değerlendirilebileceği, bu değerlendirmelerin hangi kriterler üzerinde gerçekleşebileceği katılımcılar tarafından irdelenecektir.
Sinema perdesinde izlediğimiz kuir görsellerin okunma ve değerlendirilme biçimleri panel katılımcılarının üzerine eğilecekleri meseleler arasında yer almaktadır.