Želimir Žilnik Sinema Dersi: İnsanlar Arasında

Docu-drama türünün öncüsü olarak tanınan Zelimir Zilnik, günümüzde neredeyse unutulmuş olan Yugoslav Kara Dalga’sının -Dušan Makavejev ve Saša Petrović gibi yönetmenlerle birlikte- en önemli isimlerinden biri. 1970’lerden başlayarak, düzen eleştirisine odaklanan sosyal içerikli sineması, Yugoslavya’nın dağılmasından sonra da aynı çizgide devam etti. Filmlerini sosyal çelişkiler, mizah, grotesk, komedi ve keskin bir siyasi eleştiri ile yoğuran Zilnik, “Kameramı saklamaya çalışmıyorum. İnsanlar hakkında bir film yaptığım gerçeğini saklamıyorum… Çekim yaparken, bana açılan gerçekliğe bir yere kadar ihanet ettiğimin farkında oluyorum,” diyerek belgesel yapmanın doğasını ve sorunlarını özetliyor.

Kariyeri boyunca insan yazgısı ile devlet kurumunun paradoksal ve mantıksız yanlarını gözlemledi: Sosyalizmin erken döneminden tasfiyesine, Yugoslav savaşlarının tertiplenip uygulamaya konulmasına, ardından devletin dağılmasına, yerine sözde ‘demokrasi’nin kurulmasına ve yenilgisine, ve son olarak Avrupa Birliği’de ‘bağlılık yemini’ etme eğilimine kadar…

Yönetmen, belgesel karakterlerinin gücünü ve bu filmlerin ortaya çıktığı dönemlere damgasını vuran biçimsel yaklaşımını göstermek üzere, derste çalışmalarından kısa klipler gösterecek.